ກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ມີຝຸ່ນ

3

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການກະກຽມກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ.


ເວລາໄປສະນີ: ຕຸລາ -20-2020